Previous
Next

AGV (Automated Guided Vehicle)

รถลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ ไร้คนขับ

รับออกแบบผลิตติดตั้งระบบรถ AGV ในการผลิตทุกอุตสาหกรรม
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

AGV (Automated Guided Vehicle)

AGV (Automated Guided Vehicle) คือพาหนะลำเลียงสินค้าหรืออุปกรณ์แบบอัตโนมัติ ไร้คนขับ นำทางโดยใช้ แถบแม่เหล็ก หรือเลเซอร์ มักใช้สำหรับการจัดการและกระบวนการผลิตทั้งหมดที่จำเป็นต้องมีการจัดการ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์, คลังสินค้าและโลจิสติกส์, อุตสาหกรรม 3C, โรงงานกระดาษ, โรงงานแบตเตอร์รี่, คลังสินค้าสามมิติ, อุตสาหกรรมไฟฟ้าโซล่าเซลล์และอื่นๆ มีระบบการจัดการด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงการใช้งานอย่างรวดเร็วของการขนส่งอัตโนมัติ ประหยัดค่าใช้จ่ายแรงงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ระบบปฏิบัติการประกอบด้วยขั้นเครือข่าย(Network Layer ), ขั้นซอฟต์แวร์(Software layer)และชั้นอุปกรณ์(Equipment Layer)

Network layer
ชั้นเครือข่าย LAN ตั้งค่าโดยสวิตซ์และ AP ไร้สายหลายตัวเพื่อให้วิธีการสื่อสารสำหรับระบบแผนกทั้งหมดในระบบสื่อสารกันและกันไร้สาย

Software layer
ขั้นซอฟต์แวร์ประกอบด้วยระบบการจัดการการผลิต(WMS,ERP และอื่นๆ) และระบบตั้งเวลากลาง ระบบการจัดการรับผิดชอบการจัดการงานผลิตและระบบการจัดตารางเวลา AGV เพื่อดำเนินการจัดการตามข้อมูลงานและวัสดุ

Equipment
อุปกรณ์ รวมทั้งเลเซอร์ AGV forklift , Call box ,IO Box ฯลฯ ผ่านการสื่อสารไร้สายกับซอฟต์แวร์ระบบควบคุม เพื่อจัดการปุ่มเรียก (Call box), เซ็นเซอร์ที่ใช้ในระบบต่อเข้ากับ IO box เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับระบบ และนำข้อมูลอุปกรณ์ไปใช้กำหมดเงื่อนไขตามลักษณะงาน

AGV ของเราใช้ Laser navigation ในการนำทางร่วมกับ LIDA เพื่อประสิทธิ์ภาพในการนำทางที่ดีมากขึ้น Laser navigation forklift AGV navigation ใช้ระบบนำทางและตำแหน่งที่ประมวลผลด้วยตนเองด้วย Motion controller เพื่อให้ได้ความแม่นยำในการทำงานระดับความผิดพลาด 10 มม. AGV forklift เป็นรถโฟคลิฟต์ที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า เราทำการติดตั้งกล่องควบคุมเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อช่วยในการควบคุมรถด้วยโปรแกรมของเราเองและระบบความปลอดภัยป้องกันการชนได้หลายรูปแบบ โดยใช้ระบบกลไกเลเซอร์เป็นตัวควบคุมป้องกันการชนในรูปแบบต่างๆ โดยเกิดจากการทำงานของเครือข่ายไร้สายของ AGV เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ แล้วควบคุมการทำงานด้วยตัวเองและรับคำสั่งของมนุษย์ผ่านคอมพิวเตอร์

Laser navigation(reflector) นำทาง AGV โดยการวัดมุมและระยะทางไปยังจุดสังเกตหลัก (ตัวสะท้อนแสง(reflector)) ตัวสะท้อนแสง(reflector) จะติดตามสภาพแวดล้อมของพื้นที่ทำงานของ AGV และแผนที่ก็จะถูกสร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลของเลเซอร์เซ็นเซอร์ที่ตกกระทบกับตัวสะท้อนแสง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะตัวเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่งและการควบคุมการเคลื่อนที่ของ AGV

Natural navigation นำทาง AGV โดยใช้สภาพแวดล้อมของพื้นที่
เราได้ทำการพัฒนาระบบการนำทางโดยทางสแกนข้อมูลสภาพแวดล้อมผ่านเซ็นเซอร์เลเซอร์เพื่อสร้างแผนที่สภาพแวดล้อม ในขณะที่ AGV กำลังทำงานข้อมูลแบบเรียลไทม์ของสภาพแวดล้อมที่ได้รับจากการสแกนแบบเรียลไทม์ แล้ว AGV จะนำข้อมูลแบบเรียลไทม์นั้นมาจับคู่กับข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่เพื่อเพิ่มความแน่มยำในการทำงาน และจะนำข้อมูลมาควบคุมการทำงานของ AGV แบบอัตโนมัติตามเส้นทางที่กำหนด
** Natural navigation จะทำการสแกนสภาพแวดล้อม ผนัง เสา เครื่องจักรและวัตถุคงที่อื่นๆ ในระนาบเดียวกัน

Position update

การอัตเดตตำแหน่งซึ่งเกิดจากการทำงานร่วมกันของระบบนำทางระหว่าง Laser navigation และ Natural navigation ตามสภาพแวดล้อม

  • การคำนวนระยะเวลาของตำแหน่งยานพาหนะ
  • การติดตามการเคลื่อนไหวของยานพาหนะโดยอ้างอิงจาก odometry (ข้อมูลตัวเข้ารหัส)
  • กำลังอัปเดตตำแหน่งด้วยการวัดสภาพแวดล้อม
  • การอัตเดตเกิดขึ้นทั้งโหมดอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ

ความปลอดภัย (Safety)
จะมีเซ็นเซอร์ป้องกันการชนอยู่สามแบบเพื่อให้ครอบคุม 360 องศาของ AGV

Laser anti-collision จะป้องกันด้านหน้าและด้านหลังของ AGV ลักษณะการทำงานจะตรวจจับเป็นรัศมีสามารถปรับเพิ่มลดระยะการตรวจจับเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้และจะสามารถกำหนดโซนการตรวจจับ(เหลือง ส้ม แดง) เหลืองชะรอความเร็ว ส้มชะรอเพื่อหยุด แดงหยุด

Photoelectric anti-collision
เป็นโฟโต้อิเล็กทริกเซ็นเซอร์ติดตั้งอยู่ที่แขนของ AGV forklift เพื่อป้องกันไม่ให้ชนสิ้นค้าซึ่งจะทำให้สินค้าเสียหายสามารถปรับระยะการตรวจจับได้

Mechanical anti-collision
AGV นั้นจะถูกล้อมรอบด้วยแถบป้องกันการชนเพื่อการป้องกันชั้นที่สอง หากการป้องกันจากส่วนอื่นล้มแหลว การทำงานเชิงกลเมื่อสัมผัสกับสิ่งกีดขวาง AGV จะหยุดทันที