เปลี่ยนโซ่ Slat chain conveyor

Previous Next รายละเอียดงาน รายละเอียดงาน ลักษณะงาน เปลี่ยนโซ่ Slat chain conveyor ลำเลียงมันสำปะหลังแทนของเดิมที่ชำรุด ความยาวรวม 200 ฟุต Slat chain conveyor หรือ Slat conveyor เหมาะสำหรับการลำเลียงชิ้นงานหรือวัสดุที่มีน้ำหนักมาก มีความแข็งแรงทนทานสูง ขอใบเสนอราคา Ad LINE