Wire mash conveyor

Previous Next ลักษณะงาน เกร็ดความรู้ ลักษณะงาน ลักษณะงาน เป็นสายพานลำเลียงชิ้นงานเข้าไปในเตาอบ ตัวสายพานจะใช้ Wire mash belt ลักษณะเป็นตะแกรงเพื่อให้ชิ้นงานได้รับความร้อนทั่วทั้งชื้นงาน Wire mash belt ถักจากเหล็กหรือสแตนเลส เพื่อความสามารถในการทนความร้อนสูง เกร็ดความรู้ ขอใบเสนอราคา Ad LINE

Modify rubber belt เป็น Modular belt

Previous Next ลักษณะงาน ลักษณะงาน ลักษณะงาน ปรับปรุง Rubber belt conveyor เป็น Modular belt conveyor แต่ยังใช้โครงเดิม สิ่งที่เราทำก็คือรื้อทำความสะอาดทั้งโครงและตู้ควบคุม เพิ่ม free roller ชุดขับเฟืองเพื่อให้เหมาะสมกับสายพานพลาสติก (Modular belt) ส่วนของโครงสร้างเดิมมีการปรับปรุงเพื่อให้สามารถเพิ่มชิ้นส่วนเพื่อใช้ร่วมกับสายพานพลาสติก (Modular belt) ได้ ส่วนของตู้ควบคุมเรานำมาทำความสะอาดตรวจเช็คว่าอุปกรณ์ตัวไหนใช้การไม่ได้เราก็ทำการเปลี่ยนใหม่ สายพานลำเลียงสามารถปรับความสูงหัวสายพานลำเลียงและท้ายสายพานลำเลียงได้อิสระ ขอใบเสนอราคา Ad LINE

Modular belt conveyor 2 set

Previous Next ลักษณะงาน ลักษณะงาน ลักษณะงาน เป็นสายพานลำเลียงโดยให้สายพานเป็นพลาสติก (Modula belt) สำหรับโปรเจคนี้เป็นสายพานลำเลียงขนาด กว้าง 710 ยาว 2300 สูง 750 จำนวน 2 เซตด้วยกัน ขอใบเสนอราคา Ad LINE

Modular belt conveyor #2

Previous Next ลักษณะงาน ลักษณะงาน ลักษณะงาน ออกแบบและผลิตสายพานลำเลียง โดยสายพานมีลักษณะเป็นสายพานพลาสติก(Modular belt) ที่มีความทนทานสูง Conveyor สามารถปรับความสูงได้ทั้งส่วนหัวสายพานลำเลียงและส่วนท้ายของสายพานลำเลียงอย่างอิสระ ขอใบเสนอราคา Ad LINE

ซ่อม Scrap conveyor line main

Previous Next รายละเอียดงาน รายละเอียดงาน ซ่อม Scrap conveyor line main สำหรับลำเลียง Scrap โดยใช้โช่ Hinge steel belt (โซ่สายพานเหล็ก) เป็นงานปรับเปลี่ยน Scrap conveyor สำหรับลำเลียง Scrap – ทำเหล็กกดโซ่ Hinge steel belt โค้งตามรางโซ่ – ทำ Cover guard เป็นรูปฝาครอบ– เสริมเหล็กเพลาขับ– เสริมใบกวาด Scrap ให้เต็มรางเพื่อไม่ให้ Scrap หล่นเข้ารางโซ่   ขอใบเสนอราคา Ad LINE